Od roku 2004 poskytujeme překladatelské a tlumočnické služby na profesionální úrovni. Díky pobočkám Polyglotu v sedmi krajských městech (Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Ostrava a Liberec) a rozsáhlé databázi kvalitních a zkušených překladatelů a tlumočníků jsme schopni zajistit vaše požadavky na celém území ČR i v zahraničí.

Pokud se chcete dozvědět bližší informace o poskytovaných službách nebo získat konkrétní cenovou nabídku, vyplňte prosím následující krátký formulář: Nezávazná cenová kalkulace. Po odeslání vyplněného formuláře vás kontaktujeme a projednáme podrobnosti vašeho požadavku.


Překladatelské služby

 • Překlady obecných a odborných textů: propagační materiály, příručky, návody, diplomové práce, certifikáty, webové stránky, technické manuály a zprávy, projektová dokumentace, odborné články, materiály pro orgány Evropské unie a další
 • Překlady obchodních, právních a soudních dokumentů: obchodní korespondence, výroční zprávy, zprávy z auditů, účetní výkazy, smlouvy, plné moci, rozsudky, znalecké posudky a další
 • Překlady literárních textů: tiskové zprávy, beletrie, reportáže, filmové scénáře, titulky a další
 • Překlady do více než 30 jazyků
 • Multilinguální překlady: překlady mezi dvěma a více cizími jazyky
 • Stylistické a gramatické úpravy českých textů
 • Korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími
 • Překlady se soudním ověřením

Doplňkové služby

 • Krátké dodací lhůty (do 48 hodin podle rozsahu a charakteru textu)
 • Expresní dodací lhůty s příplatkem podle ceníku (do 4, 8 nebo 24 hodin od zadání překladu klientem)
 • Zpracování textů v požadovaném editoru
 • Zajištění notářského ověření úředních dokumentů

Tlumočnické služby

 • Konsekutivní (tlumočení po oddílech)
 • Simultánní kabinové (paralelně s projevem řečníka)
 • Šušotáž (simultánní tlumočení šeptem pro jednotlivce, např. při obchodním jednání)

Kontakt

E-mail: preklady@polyglot.cz
Telefon: +420 386 356 608, +420 773 652 013