Jazykové zkoušky Pearson v Polyglotupte-holka

Jazyková škola POLYGLOT se v březnu roku 2007 stala testovacím centrem společnosti PEARSON Language Assessments. Od té doby u nás ročně skládají tyto mezinárodní zkoušky desítky studentů naší jazykové školy i odjinud.

Skupina Pearson organizuje jazykové zkoušky angličtiny po celém světě. Spadá pod ni více než 100 vzdělávacích a vydavatelských značek, např.: Longman, Financial Times nebo Penguin.


Pearson – zkoušky pro všechny

Zkoušky PTE pokrývají všechny pokročilosti od úplných začátečníků po velmi pokročilé (A1–C1).

Podle zaměření se dělí na:
 • PTE General (zkoušky pro dospělé, obecná angličtina)
 • PTE Young Learners (zkoušky pro děti)
 • LCCI (zkoušky business English, několik variant podle zaměření na konkrétní obor)
 • PTE Academic (velmi náročné zkoušky z obecné angličtiny pro účely přijímacího řízení na zahraničních univerzitách, jejich platnost je omezena na 2 roky, zatím není možné skládat v ČR)

Výhody zkoušek Pearson PTE

 • platnost certifikátu je neomezená
 • zkoušky nevyžadují účast na žádném specifickém přípravném kurzu, ani používání konkrétní učebnice
 • certifikát Pearson je možno použít jako doklad o zkoušce z angličtiny na vysoké škole (např. ČVUT, Masarykova univerzita a další)
 • kompletní administrace, včetně hlášení kandidátů na zkoušku, spadá pod JŠ Polyglot
 • zkoušky se provádí na pobočkách JŠ Polyglot, či přímo u vás ve škole nebo ve firmě
 • zkoušky Pearson jsou na seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT
 • zkoušky uznává řada škol a univerzit po celém světě
 • zkoušky Pearson uznává australská vláda v rámci udělování víz
 • PTE Academic uznává 100% univerzit v USA a Austrálii a 98% univerzit ve Velké Británii

Profil zkoušek Pearson PTEPearson_modre_CMYK

Zkouška se skládá ze dvou částípísemnéústní:

 • písemná část testuje poslech, čtení a psaní
 • ústní část testuje praktickou komunikaci

Zkoušku Pearson PTE lze skládat v květnu, červnu a prosinci:

 • přesné termíny naleznete níže
 • celou zkoušku (písemnou a ústní část) je možno složit v jednom dni
 • detailní profil jednotlivých zkoušek, včetně cvičných testů, naleznete na www.pearsonpte.com

PTE General (obecná angličtina)

PTE General je šestiúrovňová zkouška ze všeobecné angličtiny, která je provázána se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR, tedy úrovně A1–C2). Všechny úrovně PTE General jsou mezinárodně uznávány u široké škály zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí jakožto doklad o odpovídající úrovni jazykových znalostí.

Pearson PTE General
Pearson Level SERR Délka písemné části Délka ústní části Cena
Level A1 A1 1 h 15 min 5 min  1 950 Kč
Level 1 A2 1 h 30 min 5 min  2 300 Kč
Level 2 B1 1 h 35 min 7 min  2 500 Kč
Level 3 B2 2 h 7 min  3 800 Kč
Level 4 C1 2 h 30 min 8 min  3 900 Kč
Level 5 C2 2 h 55 min 8 min  4 200 Kč

Zkouška je administrována ve spolupráci s Edexcel Limited, největším subjektem, který ve Velké Británii poskytuje certifikaci pro akademické a pracovní účely.


Ukázky testových úkolů – Pearson Level 2 (úroveň B1)

Poslech

Section 3

12–16 You will hear a voicemail message. First, read the notes below then listen and complete the notes with information from the voicemail. You will hear the recording twice.

Example: The message is about a history project
12. The project is about their _____________
13. Maximum number of words: __________
14. Final date for finishing project: _________
15. Project must not be presented in _______

16. Ben and Alex now both own ___________

 Čtení

Section 6

Read the review below and answer the questions.

‘City Action 3’ in Stores Soon
Kayco’s new ‘City Action 3’ comes onto the market next month. And it has been well worth waiting for, considering how poor ‘City Action 2’ was. When the original ‘City Action’ came out five years ago and won the Computer Games Award, fans were optimistic that future versions would continue to impress. However, ‘City Action 2’was a disaster. There were so few changes to the original that fans did not buy it. It ended up in sales and secondhand bins. New improved ‘City Action 3’ has better graphics and faster speeds. Not an award‑winner this year, but it’s fun and exciting. Buy it!

Example: When is ‘City Action 3’ going to be released? next month
36. Which game won a prize? _________
37. Why didn’t gamers want the second version? ________
38. Where were copies of ‘City Action 2’ put? ________
39. How has the newest version changed? _________

 Psaní
Section 9
48. Choose one of the topics below and write your answer in 100–150 words.Either:
A) Write a brief report about the problem and suggest ways of solving it: The traffic is very busy
near your school with parents dropping off and picking up their children.
Or:
B) Write an article about what tourists can see and do in your town or city and
explain how its tourist facilities could be improved.
Ústní část
Section 12: Picture (1.5 minutes)
Examiner:
Now, here is a picture of the inside of a theatre. Please tell me what you can see in the picture.
(Allow the test taker to speak for about one minute, and then ask this secondary prompt)“Please tell me how the people are feeling and what is going to happen next.
(Retrieve the picture).pearson_obr_1

PTE Young Learners (zkoušky pro děti)

PTE Young Learners poskytuje zábavný způsob, jak ohodnotit jazykové znalosti dětí mezi 6 a 13 lety. Je rozdělen na čtyři úrovně, které pokrývají jazykové úrovně od začátečníků (A1‑) po mírně pokročilé (A2) podle SERR.

Pearson PTE Young Learners
Pearson Level SERR Délka písemné části Délka ústní části Cena
Firstwords A1- 1 h 20 min  1 000 Kč
Springboard A1 1 h 20 min  1 200 Kč
Quickmarch A1/A2 1 h 20 min  1 300 Kč
Breakthrough A2 1 h 15 min 20 min  1 300 Kč

Zkoušky testují schopnost dětí používat angličtinu komunikativně, s větším důrazem na reálné situace než na konkrétní jazykové struktury a slovní zásobu.

Ústní část zkoušky se testuje ve skupinách po 5 kandidátech a má 2 části – konverzační deskovou hrukrátké prezentace s doplňujícími otázkami ostatních kandidátů.


Ukázka testových úkolů – Young Learners (Springboard, Level 2)

Poslech

Task Two: Saturday Afternoon at the Cinema (16 marks)It’s Saturday and Sophie and Anna are going to the cinema to meet some friends. Listen to their conversation and answer the questions. Put a cross (x) in the box under the correct answer. The first one is an example. You will hear the conversation twice. Listen carefully!

Example: Where are Sophie’s and Anna’s friends?

pearson_obr_2    pearson_obr_3   pearson_obr_4
(A)                                     (B)                                       (C)


Termíny zkoušek PTE

Termín zkoušky Termín zkoušky Termín zkoušky Termín zkoušky
květen 2018 19. 5. 2018 5.–19. 5. 2018 16. 4. 2018
červen 2018 16. 6. 2018 2.–16. 6. 2018 14. 5. 2018