Anketa spokojenosti

Anketu spokojenosti můžete vyplnit zde.

Pokud se vám anketa nezobrazuje správně, otevřete prosím v prohlížeči adresu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDPpbVRs6ZSx3TDkxnZyqJi3PIzFStQG5gPsh5g-W5Jid5dQ/viewform

Questionnaire of satisfaction

You can fill in the questionnaire of satisfaction here.

If the questionnaire does not load correctly, please open in your browser the address
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEY95-zQoeB2P3vyR75oHOKWoqhKfeHCgomuiRx74jk48Rg/viewform