Anketa spokojenosti

Anketu spokojenosti můžete vyplnit zde.

Pokud se vám anketa nezobrazuje správně, otevřete prosím v prohlížeči adresu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMr6UXZ1hNDoIXrM3ejjPPygX_ZASaneYQly3555P2EHCpGg/viewform

Questionnaire of satisfaction

You can fill in the questionnaire of satisfaction here.

If the questionnaire does not load correctly, please open in your browser the address
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0AGsEFeuhzh54NXloudapRJbJPxwWETAnPg3Y6OEr4B0j-w/viewform