B1 Business Preliminary

Praktický jazyk pro běžnou každodenní komunikaci v obchodním styku, na pracovišti i při neformálních schůzkách.

Zkouška B1 Business Preliminary je vhodná zejména pro studenty obchodních akademií nebo ekonomicky zaměřených vysokých škol. Obsah zkoušky reflektuje specifická témata, která se vyskytují v mezinárodním obchodním styku.

Zkouška SERR Části zkoušky
B1 Business Preliminary B1 Reading and Writing: 1 hodina 30 minut
Listening: 40 minut
Speaking: 12 minut

B2 Business Vantage

Schopnost nezávislé komunikace v obchodním styku, na pracovišti i při formálních schůzkách, vedení jednání a prezentacích.

Zkouška B2 Business Vantage je vhodná zejména pro studenty obchodních akademií nebo ekonomických oborů vysokých škol. Obsah zkoušky reflektuje specifická témata, která se vyskytují v mezinárodním obchodním styku.

Zkouška SERR Části zkoušky
B2 Business Vantage B2 Reading: 1 hodina
Writing: 45 minut
Listening: 40 minut
Speaking: 14 minut

C1 Business Higher

Efektivní a přesná komunikace v obchodním styku v nejrůznějších kontextech, od komunikace na pracovišti po jednání a vyjednávání.

Zkouška C1 Business Higher je vhodná zejména pro studenty obchodních akademií nebo ekonomických oborů vysokých škol. Obsah zkoušky reflektuje specifická témata, která se vyskytují v mezinárodním obchodním styku.

Zkouška SERR Části zkoušky
C1 Business Higher C1 Reading: 1 hodina
Writing: 1hodina 10 minut
Listening: 40 minut
Speaking: 16 minut

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale, která určuje výsledek. Finální známka je buď „A“ pro výsledky nad úrovní zkoušky, „B“ pro výsledky na úrovni zkoušky nebo „C“ pro hraniční výsledky.

Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky.

Kandidáti se známkou „A“ u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň.

Termíny a ceny