Test jazykových znalostí
Francouzština
Test z francouzského jazyka.

Ke každé otázce vyberte správnou variantu odpovědi. Po zodpovězení všech otázek v dané části testu odešlete Vaše odpovědi ke kontrole. Při úspěšném absolvování části testu pokračujete do další úrovně.