• S demoverziou je možné pracovať len v programe ActivStudio.
  • Pokiaľ se vám súbor zobrazuje s koncovkou „zip“, zmeňte ju po stiahnutí na koncovku „flp“.