PS1

Passt schon! – prezentačné video

Nakladateľstvo Polyglot pripravilo krátku prezentáciu učebnice nemčiny pre stredné a jazykové školy Passt schon!  Sprievodkyňou učebnicovým súborom je jedna z jeho autoriek, Mgr. Vladimíra Kolocová. V priebehu 20 minút sa zoznámite napr. so štruktúrou jednotlivých lekcií, s formou prezentácie a nácviku slovnej zásoby a gramatiky, s komunikatívnou výstavbou učebnice vrátane prípravných úloh na maturitnú skúšku.  Na záver prezentácie dostanete i informácie o elektronickej verzii učebnice a o doplňujúcich materiáloch, ktoré sú dostupné zdarma na našich webových stránkach.

Prezentáciu učebnice Passt schon! si môžete pozrieť tu:  http://youtu.be/FfbXLjqOtEA


Webinár Passt schon interaktiv und digital

Termín: připravujeme pro školní rok 2021/22
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Webinár je zdarma a je tématicky zameraný na podporu distančnej výučby nemeckého jazyka na všetkých typov stredných škôl.

Na webinári predstaví pani lektorka interaktívnu verziu učebného súboru Passt schon! vrátane konkrétnych tipov, ako využiť učebnicu pri distančnej výučbe.

Na webinár sa môžete prihlásiť zdarma tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnHJXvQhPSiEDic2PE6wrQALP5pQgPOt9uLLoT4nqlnaX7A/viewform.
Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Webinár Macht mit interaktiv und digital

Termín: připravujeme pro školní rok 2021/22
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Webinár je zdarma a je tématicky zameraný na podporu distančnej výučby nemeckého jazyka na druhom stupni základných škôl a v zodpovedajúcích ročníkoch osemročných gymnázií.

Na webinári predstaví pani lektorka interaktívnu verziu učebného súboru Macht mit! vrátane konkrétnych tipov, ako využiť učebnicu pri distančnej výučbe.

Na webinár sa môžete prihlásiť zdarma tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMjs95IDcpR71dzN6PxJ1RFN32p63X378HqId1alI1nmnJ8g/viewform.

Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Passt schon!      Nemčina pre stredné školy

Passt schon! je moderná štvordielna učebnica nemčiny na úrovni A1 – B1 podľa SERR.
Passt schon! obsahuje učebnicu s integrovaným pracovným zošitom a metodickú príručku pre učiteľa.
Passt schon! doplňujú audionahrávky na CD, prílohy a testy.
Passt schon! interaktiv je multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.
Passt schon! – 4. diel pripravujeme na školský rok 2017/2018.

PS1 Ukážky z 1. dielu:
►obsah

►učebnica
►MP3
►pracovný zošit
►MP3
►metodická príručka
PS2
Ukážky z 2. dielu:
►obsah
PS3
Ukážky z 3. dielu:
►obsah
 Ukážky ze 4. dielu:
►obsah
►učebnica
►MP3
►pracovný zošit
►MP3
►metodická príručka

 

Zástupcovia nakladateľstva Polyglot radi predstavia učebné materiály priamo vo vašej škole. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: polyglot@polyglot.cz.

 

Passt schon! 2 interaktivPasst schon! 2 interaktiv_

multimediálna učebnica nemčiny pre stredné školy

 • Passt schon! 2 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Passt schon! 2 na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
 • Passt schon! 2 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice a z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Macht mit!      Nemčina 2. cudzí jazyk (ZŠ, osemročné gymnáziá)MM1_Kursbuch

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako 2. cudzieho jazyka na 2. stupni základných škôl a v zodpovedajúcich ročníkoch osemročných gymnázií.
Macht mit! obsahuje učebnicu pre žiaka, pracovný zošit a metodickú príručku.
Macht mit! doplňujú audionahrávky na CD, prílohy a plagáty. Prílohy sú na stiahnutie zdarma tu.
Macht mit! interaktiv je multimediálna verzia pre všetky typy interaktívnej tabule.

Viac informácií o učebnom súbore tu.


PONUKA MULTIMEDIÁLNYCH PRODUKTOV NAKLADATEĽSTVA POLYGLOT

Get Ready for Success in English A1 Digital     Príprava na maturituGet Ready Digital A1

multimediálna cvičebnica angličtiny pre všetky typy škôl

 • Get Ready for Success in English A1 Digital je multimediálna verzia cvičebnice Get Ready for Success in English na úrovni A1 podľa SERR.
 • Get Ready for Success in English A1 Digital obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých kapitol tlačenej verzie cvičebnice.
 • Multimediálna cvičebnica pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka riešenia všetkých úloh, ktoré vedú k rozvoju čítania, počúvania a písomného prejavu.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov. Posluchové texty možno i vytlačiť.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Get Ready for Success in English B1 DigitalGet Ready Digital B1

multimediálna cvičebnica angličtiny pre všetky typy škôl

 • Get Ready for Success in English B1 Digital je multimediálna verzia cvičebnice Get Ready for Success in English na úrovni B1 podľa SERR.
 • Get Ready for Success in English B1 Digital obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých kapitol tlačenej verzie cvičebnice.
 • Multimediálna cvičebnica pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka riešenia všetkých úloh, ktoré vedú k rozvoju čítania, počúvania a písomného prejavu.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov. Posluchové texty možno i vytlačiť.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Passt schon! 1 interaktivPasst schon! 1 interaktiv

multimediální učebnice němčiny pro střední školy

 • Passt schon! 1 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Passt schon! 1 na úrovni A1 podľa SERR.
 • Passt schon! 1 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice a z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Ene mene interaktivEne mene interaktiv

multimediálna učebnica nemčiny pre deti vo veku 5 – 9 rokov

 • Ene mene interaktiv je multimediálny výukový materiál pre deti vo veku 5 – 9 rokov.
 • Ene mene interaktiv zoznamuje deti názornou a hravou formou so základmi nemeckého jazyka.
 • Multimediálna učebnica využíva bohatý obrazový materiál, piesne, riekanky a hry k nácviku slovnej zásoby, k osvojeniu zvukovej a neskôr i grafickej podoby jazyka.
 • Multimediálna učebnica rozvíja nielen vizuálne a auditívne, ale i motorické zručnosti žiakov, podnecuje ich predstavivosť a precvičuje pamäť.
 • Žiaci si osvojujú nemecký jazyk v jednoduchých, vekovo primeraných komunikatívnych situáciách.
 • Ene mene interaktiv ponúka riešenia vybraných cvičení a metodické námety pre učiteľov.
 • Ene mene interaktiv obsahuje nahrávky a transkripciu všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Macht mit! 1 interaktivMacht mit! 1 interaktiv

multimediálna učebnica nemčiny pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk

 • Macht mit! 1 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Macht mit! na úrovni A1 podľa SERR.
 • Macht mit! 1 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice Macht mit! – z knihy pre žiaka i z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Macht mit! 2 interaktivMacht mit! 2 interaktiv

multimediálna učebnica nemčiny pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk

 • Macht mit! 2 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Macht mit! 2 na úrovni A1 podľa SERR.
 • Macht mit! 2 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice Macht mit! 2 – z knihy pre žiaka i z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Fertigkeitstraining A1 interaktivFertigkeitstraining A1 interaktiv

multimediálna cvičebnica nemčiny
príprava na maturitu a na skúšky Goethe-Inštitútu


►Demoverzia A1
Poznámka k demoverzii


Fertigkeitstraining A2 interaktivFertigkeitstraining A2 interaktiv

multimediálna cvičebnica nemčiny
príprava na maturitu a na skúšky Goethe-Inštitútu


Fertigkeitstraining B1 interaktivFertigkeitstraining B1 interaktiv

multimediálna cvičebnica nemčiny
príprava na maturitu a na skúšky Goethe-Inštitútu


 • Fertigkeitstraining interaktiv je multimediálna verzia cvičebnicovej série Fertigkeitstraining.
 • Fertigkeitstraining interaktiv obsahuje ­vybrané cvičenia zo všetkých kapitol tlačenej verzie cvičebnice.
 • Multimediálne cvičebnice Fertigkeitstraining ­interaktiv pripravujú študentov na
 • maturitnú ­skúšku z nemeckého jazyka a na skúšky ­Goethe-Inštitútu.
 • Multimediálne cvičebnice obsahujú cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
 • Multimediálne cvičebnice ponúkajú tipy a stratégie, ako správne riešiť jednotlivé úlohy.
 • Multimediálne cvičebnice obsahujú riešenia všetkých úloh, ktoré vedú k rozvoju čítania, ­počúvania a písomného prejavu.
 • Multimediálne cvičebnice obsahujú nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálne cvičebnice ponúkajú rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov.
 • Multimediálne učebnice sú vhodné pre všetky typy interaktívnej tabule.