PS1

Passt schon! – prezentačné video

Nakladateľstvo Polyglot pripravilo krátku prezentáciu učebnice nemčiny pre stredné a jazykové školy Passt schon!  Sprievodkyňou učebnicovým súborom je jedna z jeho autoriek, Mgr. Vladimíra Kolocová. V priebehu 20 minút sa zoznámite napr. so štruktúrou jednotlivých lekcií, s formou prezentácie a nácviku slovnej zásoby a gramatiky, s komunikatívnou výstavbou učebnice vrátane prípravných úloh na maturitnú skúšku.  Na záver prezentácie dostanete i informácie o elektronickej verzii učebnice a o doplňujúcich materiáloch, ktoré sú dostupné zdarma na našich webových stránkach.

Prezentáciu učebnice Passt schon! si môžete pozrieť tu:  http://youtu.be/FfbXLjqOtEA


Webinár Tipy a triky na prácu s interaktívnou učebnicou

Termín: 28. 5. 2024, 17 – 18.30
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová
Cieľová skupina: vyučujúci nemeckého jazyka na stredných a jazykových školách

Ako maximálne využiť interaktívne úlohy vo výučbe nemeckého jazyka? Na webinári sa zameriame na interaktívne spracovanie cvičení v učebnom súbore Passt schon! Ukážeme si možnosti práce s textami na počúvanie a čítanie a aktivity na rozvoj ústneho prejavu s využitím nástrojov interaktívnej tabule. Zameriame sa na interaktívne formy nácviku a upevňovanie slovnej zásoby a gramatického učiva, ktoré spestria vyučovanie a motivujú študentov.

Webinár je zdarma, prihlásiť sa môžete tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnHJXvQhPSiEDic2PE6wrQALP5pQgPOt9uLLoT4nqlnaX7A/viewform.
Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Webinár Macht mit digital und interaktiv

Termín: 4. 6. 2024, 17 – 18.30
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Ako žiakov najlepšie motivovať? Ako oživiť a spestriť výučbu nemčiny? Nielen na tieto otázky odpovieme na webinári venovanému práci s digitálnou verziou učebného súboru Macht mit! Pani lektorka predstaví digitálnu verziu učebného súboru Macht mit! vrátane konkrétnych tipov, ako využiť učebnicu vo výučbe nemeckého jazyka na druhom stupni základných škôl a v zodpovedajúcích ročníkoch osemročných gymnázií.

Webinár je zdarma, prihlásiť sa môžete tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMjs95IDcpR71dzN6PxJ1RFN32p63X378HqId1alI1nmnJ8g/viewform.

Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Passt schon!      Nemčina pre stredné školy

Passt schon! je moderná štvordielna učebnica nemčiny na úrovni A1 – B1 podľa SERR.
Passt schon! obsahuje učebnicu s integrovaným pracovným zošitom a metodickú príručku pre učiteľa.
Passt schon! doplňujú audionahrávky na CD, prílohy a testy.
Passt schon! interaktiv je multimediálna verzia pre interaktívnu tabuľu.
Passt schon! – 4. diel pripravujeme na školský rok 2017/2018.

PS1 Ukážky z 1. dielu:
►obsah

►učebnica
►MP3
►pracovný zošit
►MP3
►metodická príručka
PS2
Ukážky z 2. dielu:
►obsah
PS3
Ukážky z 3. dielu:
►obsah
 Ukážky ze 4. dielu:
►obsah
►učebnica
►MP3
►pracovný zošit
►MP3
►metodická príručka

 

Zástupcovia nakladateľstva Polyglot radi predstavia učebné materiály priamo vo vašej škole. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: polyglot@polyglot.cz.

 

Passt schon! 2 interaktivPasst schon! 2 interaktiv_

multimediálna učebnica nemčiny pre stredné školy

 • Passt schon! 2 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Passt schon! 2 na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
 • Passt schon! 2 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice a z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Macht mit!      Nemčina 2. cudzí jazyk (ZŠ, osemročné gymnáziá)MM1_Kursbuch

Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – A2 podľa SERR.
Učebnica je určená pre výučbu nemčiny ako 2. cudzieho jazyka na 2. stupni základných škôl a v zodpovedajúcich ročníkoch osemročných gymnázií.
Macht mit! obsahuje učebnicu pre žiaka, pracovný zošit a metodickú príručku.
Macht mit! doplňujú audionahrávky na CD, prílohy a plagáty. Prílohy sú na stiahnutie zdarma tu.
Macht mit! interaktiv je multimediálna verzia pre všetky typy interaktívnej tabule.

Viac informácií o učebnom súbore tu.


PONUKA MULTIMEDIÁLNYCH PRODUKTOV NAKLADATEĽSTVA POLYGLOT

Get Ready for Success in English A1 Digital     Príprava na maturituGet Ready Digital A1

multimediálna cvičebnica angličtiny pre všetky typy škôl

 • Get Ready for Success in English A1 Digital je multimediálna verzia cvičebnice Get Ready for Success in English na úrovni A1 podľa SERR.
 • Get Ready for Success in English A1 Digital obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých kapitol tlačenej verzie cvičebnice.
 • Multimediálna cvičebnica pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka riešenia všetkých úloh, ktoré vedú k rozvoju čítania, počúvania a písomného prejavu.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov. Posluchové texty možno i vytlačiť.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Get Ready for Success in English B1 DigitalGet Ready Digital B1

multimediálna cvičebnica angličtiny pre všetky typy škôl

 • Get Ready for Success in English B1 Digital je multimediálna verzia cvičebnice Get Ready for Success in English na úrovni B1 podľa SERR.
 • Get Ready for Success in English B1 Digital obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých kapitol tlačenej verzie cvičebnice.
 • Multimediálna cvičebnica pripravuje študentov na maturitnú skúšku z anglického jazyka.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka riešenia všetkých úloh, ktoré vedú k rozvoju čítania, počúvania a písomného prejavu.
 • Multimediálna cvičebnica obsahuje nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna cvičebnica ponúka rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov. Posluchové texty možno i vytlačiť.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Passt schon! 1 interaktivPasst schon! 1 interaktiv

multimediální učebnice němčiny pro střední školy

 • Passt schon! 1 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Passt schon! 1 na úrovni A1 podľa SERR.
 • Passt schon! 1 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice a z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Ene mene interaktivEne mene interaktiv

multimediálna učebnica nemčiny pre deti vo veku 5 – 9 rokov

 • Ene mene interaktiv je multimediálny výukový materiál pre deti vo veku 5 – 9 rokov.
 • Ene mene interaktiv zoznamuje deti názornou a hravou formou so základmi nemeckého jazyka.
 • Multimediálna učebnica využíva bohatý obrazový materiál, piesne, riekanky a hry k nácviku slovnej zásoby, k osvojeniu zvukovej a neskôr i grafickej podoby jazyka.
 • Multimediálna učebnica rozvíja nielen vizuálne a auditívne, ale i motorické zručnosti žiakov, podnecuje ich predstavivosť a precvičuje pamäť.
 • Žiaci si osvojujú nemecký jazyk v jednoduchých, vekovo primeraných komunikatívnych situáciách.
 • Ene mene interaktiv ponúka riešenia vybraných cvičení a metodické námety pre učiteľov.
 • Ene mene interaktiv obsahuje nahrávky a transkripciu všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Macht mit! 1 interaktivMacht mit! 1 interaktiv

multimediálna učebnica nemčiny pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk

 • Macht mit! 1 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Macht mit! na úrovni A1 podľa SERR.
 • Macht mit! 1 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice Macht mit! – z knihy pre žiaka i z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Macht mit! 2 interaktivMacht mit! 2 interaktiv

multimediálna učebnica nemčiny pre základné školy a osemročné gymnáziá
druhý cudzí jazyk

 • Macht mit! 2 interaktiv je multimediálna verzia učebnice Macht mit! 2 na úrovni A1 podľa SERR.
 • Macht mit! 2 interaktiv obsahuje vybrané cvičenia zo všetkých oddielov učebnice Macht mit! 2 – z knihy pre žiaka i z pracovného zošita.
 • Multimediálna učebnica ponúka cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie i hovorenie.
 • Multimediálna učebnica obsahuje riešenia úloh a nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálna učebnica je vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Fertigkeitstraining A1 interaktivFertigkeitstraining A1 interaktiv

multimediálna cvičebnica nemčiny
príprava na maturitu a na skúšky Goethe-Inštitútu


►Demoverzia A1
Poznámka k demoverzii


Fertigkeitstraining A2 interaktivFertigkeitstraining A2 interaktiv

multimediálna cvičebnica nemčiny
príprava na maturitu a na skúšky Goethe-Inštitútu


Fertigkeitstraining B1 interaktivFertigkeitstraining B1 interaktiv

multimediálna cvičebnica nemčiny
príprava na maturitu a na skúšky Goethe-Inštitútu


 • Fertigkeitstraining interaktiv je multimediálna verzia cvičebnicovej série Fertigkeitstraining.
 • Fertigkeitstraining interaktiv obsahuje ­vybrané cvičenia zo všetkých kapitol tlačenej verzie cvičebnice.
 • Multimediálne cvičebnice Fertigkeitstraining ­interaktiv pripravujú študentov na
 • maturitnú ­skúšku z nemeckého jazyka a na skúšky ­Goethe-Inštitútu.
 • Multimediálne cvičebnice obsahujú cvičenia na všetky jazykové zručnosti: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie.
 • Multimediálne cvičebnice ponúkajú tipy a stratégie, ako správne riešiť jednotlivé úlohy.
 • Multimediálne cvičebnice obsahujú riešenia všetkých úloh, ktoré vedú k rozvoju čítania, ­počúvania a písomného prejavu.
 • Multimediálne cvičebnice obsahujú nahrávky všetkých posluchových textov.
 • Multimediálne cvičebnice ponúkajú rôzne formy práce s transkripciou posluchových textov.
 • Multimediálne učebnice sú vhodné pre všetky typy interaktívnej tabule.