Nemčina pre základné školy (2. cudzí jazyk)

Macht mit!odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR (1., 2. a 3. diel)
Macht mit! je moderná trojdielna učebnica nemeckého jazyka na úrovni A1 – A2. Učebnica je vhodná pre výučbu nemčiny ako 2. cudzieho jazyka na 2. stupni ZŠ a na osemročných gymnáziách. Každý diel sa skladá z učebnice pre žiaka, pracovného zošita a metodickej príručky s audionahrávkami na CD. Učebný súbor dopĺňajú čiernobiele prílohy a testy.
Macht mit! interaktiv je multimediálna verzia učebnice vhodná pre všetky typy interaktívnej tabule.

Obálka MM1 žák SK

Obálka MM1 pracovni sesit SK

Obálka MM1 metodika SK

mm1-interaktiv

►obsah
►ukážka

►ukážka
►MP3

►ukážka

►demoverzia
►poznámka k demoverzii

mm2-kursbuch-sk  mm2-arbeitsbuch-sk  mm2-metodicka-prirucka-sk mm2-interaktiv

►obsah
►ukážka

►ukážka
►MP3

►ukážka

►demoverzia
►poznámka k demoverzii

mm3-sk-kursbuch1 Obálka MM3 Arbeitsbuch SK Obálka MM3 metodicka prirucka SK

►obsah
►ukážka

►ukážka
►MP3

►ukážka

 

Zástupcovia nakladateľstva Polyglot radi predstavia učebné materiály priamo vo vašej škole. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na: polyglot@polyglot.cz.