Jazyková škola a nakladateľstvo Polyglot organizuje metodicko-didaktické semináre pre učiteľov angličtiny a nemčiny.

  • Metodici a školitelia sú kvalifikovaní českí učitelia a rodení hovoriaci s dlhoročnou praxou vo výučbe cudzích jazykov.
  • Cieľovou skupinou seminárov sú vyučujúci cudzích jazykov na základných, stredných a jazykových školách.
  • Semináre sa zameriavajú na aktuálne témy.
  • Účastníci seminárov riešia v rolách žiakov či študentov konkrétne úlohy vyplývajúce z tématického zamerania seminára.
  • Všetci účastníci seminára dostanú darček nakladateľstva Polyglot.

Ďakujeme vám za váš záujem o semináre organizované nakladateľstvom Polyglot. V súčasnej dobe pre vás pripravujeme tieto semináre.


PS1

Passt schon! – prezentačné video

Nakladateľstvo Polyglot pripravilo krátku prezentáciu učebnice nemčiny pre stredné a jazykové školy Passt schon!  Sprievodkyňou učebnicovým súborom je jedna z jeho autoriek, Mgr. Vladimíra Kolocová. V priebehu 20 minút sa zoznámite napr. so štruktúrou jednotlivých lekcií, s formou prezentácie a nácviku slovnej zásoby a gramatiky, s komunikatívnou výstavbou učebnice vrátane prípravných úloh na maturitnú skúšku.  Na záver prezentácie dostanete i informácie o elektronickej verzii učebnice a o doplňujúcich materiáloch, ktoré sú dostupné zdarma na našich webových stránkach.

Prezentáciu učebnice Passt schon! si môžete pozrieť tu:  http://youtu.be/FfbXLjqOtEA


Webinár Passt schon interaktiv und digital

Termín: připravujeme pro školní rok 2021/22
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Webinár je zdarma a je tématicky zameraný na podporu distančnej výučby nemeckého jazyka na všetkých typov stredných škôl.

Na webinári predstaví pani lektorka interaktívnu verziu učebného súboru Passt schon! vrátane konkrétnych tipov, ako využiť učebnicu pri distančnej výučbe.

Na webinár sa môžete prihlásiť zdarma tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnHJXvQhPSiEDic2PE6wrQALP5pQgPOt9uLLoT4nqlnaX7A/viewform.
Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Webinár Macht mit interaktiv und digital

Termín: připravujeme pro školní rok 2021/22
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Webinár je zdarma a je tématicky zameraný na podporu distančnej výučby nemeckého jazyka na druhom stupni základných škôl a v zodpovedajúcích ročníkoch osemročných gymnázií.

Na webinári predstaví pani lektorka interaktívnu verziu učebného súboru Macht mit! vrátane konkrétnych tipov, ako využiť učebnicu pri distančnej výučbe.

Na webinár sa môžete prihlásiť zdarma tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMjs95IDcpR71dzN6PxJ1RFN32p63X378HqId1alI1nmnJ8g/viewform.

Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!