Jazyková škola a nakladateľstvo Polyglot organizuje metodicko-didaktické semináre pre učiteľov angličtiny a nemčiny.

  • Metodici a školitelia sú kvalifikovaní českí učitelia a rodení hovoriaci s dlhoročnou praxou vo výučbe cudzích jazykov.
  • Cieľovou skupinou seminárov sú vyučujúci cudzích jazykov na základných, stredných a jazykových školách.
  • Semináre sa zameriavajú na aktuálne témy.
  • Účastníci seminárov riešia v rolách žiakov či študentov konkrétne úlohy vyplývajúce z tématického zamerania seminára.
  • Všetci účastníci seminára dostanú darček nakladateľstva Polyglot.

Ďakujeme vám za váš záujem o semináre organizované nakladateľstvom Polyglot. V súčasnej dobe pre vás pripravujeme tieto semináre.


PS1

Passt schon! – prezentačné video

Nakladateľstvo Polyglot pripravilo krátku prezentáciu učebnice nemčiny pre stredné a jazykové školy Passt schon!  Sprievodkyňou učebnicovým súborom je jedna z jeho autoriek, Mgr. Vladimíra Kolocová. V priebehu 20 minút sa zoznámite napr. so štruktúrou jednotlivých lekcií, s formou prezentácie a nácviku slovnej zásoby a gramatiky, s komunikatívnou výstavbou učebnice vrátane prípravných úloh na maturitnú skúšku.  Na záver prezentácie dostanete i informácie o elektronickej verzii učebnice a o doplňujúcich materiáloch, ktoré sú dostupné zdarma na našich webových stránkach.

Prezentáciu učebnice Passt schon! si môžete pozrieť tu:  http://youtu.be/FfbXLjqOtEA


WebináTipy a triky na prácu s interaktívnou učebnicou

Termín: 28. 5. 2024, 17 – 18.30
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová
Cieľová skupina: vyučujúci nemeckého jazyka na stredných a jazykových školách

Ako maximálne využiť interaktívne úlohy vo výučbe nemeckého jazyka? Na webinári sa zameriame na interaktívne spracovanie cvičení v učebnom súbore Passt schon! Ukážeme si možnosti práce s textami na počúvanie a čítanie a aktivity na rozvoj ústneho prejavu s využitím nástrojov interaktívnej tabule. Zameriame sa na interaktívne formy nácviku a upevňovanie slovnej zásoby a gramatického učiva, ktoré spestria vyučovanie a motivujú študentov.

Webinár je zdarma, prihlásiť sa môžete tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnHJXvQhPSiEDic2PE6wrQALP5pQgPOt9uLLoT4nqlnaX7A/viewform.
Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Webinár Macht mit digital und interaktiv

Termín: 4. 6. 2024, 17 – 18.30
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Ako žiakov najlepšie motivovať? Ako oživiť a spestriť výučbu nemčiny? Nielen na tieto otázky odpovieme na webinári venovanému práci s digitálnou verziou učebného súboru Macht mit! Pani lektorka predstaví digitálnu verziu učebného súboru Macht mit! vrátane konkrétnych tipov, ako využiť učebnicu vo výučbe nemeckého jazyka na druhom stupni základných škôl a v zodpovedajúcích ročníkoch osemročných gymnázií.

Webinár je zdarma, prihlásiť sa môžete tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMjs95IDcpR71dzN6PxJ1RFN32p63X378HqId1alI1nmnJ8g/viewform.

Po prihlásení Vám pošleme e-mailom pozvánku s odkazom, cez ktorý sa k webináru pripojíte.

Tešíme sa na Vašu účasť!