Akce QR kód

Kliknutím na https://publi.cz/?search=polyglot se zobrazí nabídka interaktivních produktů nakladatelství Polyglot včetně možnosti stáhnout si vybrané lekce zdarma na neomezenou dobu.

 

 

 


PS1Passt schon! – prezentační video

Nakladatelství Polyglot připravilo krátkou prezentaci učebnice němčiny pro střední a jazykové školy Passt schon! Průvodkyní učebním souborem je jedna z jeho autorek, Mgr. Vladimíra Kolocová. Během 20 minut se seznámíte např. se strukturou jednotlivých lekcí, s formou prezentace a nácviku slovní zásoby a gramatiky, s komunikativní výstavbou učebnice včetně přípravných úloh k  maturitní zkoušce.  V závěru prezentace obdržíte i informace o elektronické verzi učebnice a o doplňkových materiálech, které jsou dostupné zdarma na našich webových stránkách.

Prezentaci učebnice Passt schon! můžete shlédnout zde: http://youtu.be/FfbXLjqOtEA


Webinář Tipy a triky pro práci s interaktivní učebnicí

Termín: 28. května, 17–18.30
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová
Cílová skupina: vyučující německého jazyka na středních a jazykových školách

Jak maximálně využít interaktivní úlohy při výuce německého jazyka? Ve webináři se zaměříme na interaktivní zpracování cvičeni v učebním souboru Passt schon! Ukážeme si možnosti práce s poslechovými i čtecími texty a aktivity na rozvoj ústního projevu s využitím nástrojů interaktivní tabule. Zaměříme se na interaktivní formy nácviku a upevňování slovní zásoby a gramatického učiva, které zpestří vyučování a motivují studenty.

Webinář je zdarma, přihlásit se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnHJXvQhPSiEDic2PE6wrQALP5pQgPOt9uLLoT4nqlnaX7A/viewform.
Po přihlášení Vám pošleme e-mailem pozvánku s odkazem, přes který se k webináři připojíte.

Technické vybavení: počítač nebo mobilní telefon.

Těšíme se na Vaši účast!


Webinář Macht mit digital und interaktiv 

Termín: 4. června, 17–18.30
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Jak žáky nejlépe motivovat? Jak oživit a zpestřit výuku němčiny? Nejen na tyto otázky odpovíme ve webináři věnovanému práci s digitální verzí učebního souboru Macht mit! Paní lektorka představí digitální verzi učebního souboru Macht mit! včetně konkrétních tipů, jak využít učebnici při výuce německého jazyka na základních školách a víceletých gymnáziích.

Webinář je zdarma, přihlásit se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMjs95IDcpR71dzN6PxJ1RFN32p63X378HqId1alI1nmnJ8g/viewform

Po přihlášení Vám pošleme e-mailem pozvánku s odkazem, přes který se k webináři připojíte.

Technické vybavení: počítač nebo mobilní telefon.

Těšíme se na Vaši účast!


Passt schon!      Němčina pro střední školy

Passt schon! je moderní čtyřdílná učebnice němčiny na úrovni A1–B1 podle SERR.
Passt schon! obsahuje učebnici s integrovaným pracovním sešitem a metodickou příručku pro učitele.
Passt schon! doplňují audionahrávky na CD, přílohy a testy.
Passt schon! interaktiv je multimediální verze pro interaktivní tabuli.

PS1 Ukázky z 1. dílu:
►obsah

►učebnice
►MP3
►pracovní sešit
►MP3
►metodická příručka
PS2
Ukázky z 2. dílu:
►obsah
PS3
Ukázky z 3. dílu:
►obsah
Ukázky ze 4. dílu:
►obsah
►učebnice
►MP3
►pracovní sešit
►MP3
►metodická příručka

Passt schon! interaktiv multimediální učebnice němčiny pro střední školy

 • obsahuje vybraná cvičení ze všech oddílů učebnice a z pracovního sešitu.
 • nabízí cvičení ke všem řečovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní i mluvení.
 • obsahuje řešení úloh a nahrávky všech poslechových textů.
►Demoverze
Poznámka k demoverzi
►Demoverze
Poznámka k demoverzi
►Demoverze
Poznámka k demoverzi
►Demoverze
Poznámka k demoverzi
Zástupci nakladatelství POLYGLOT mohou prezentovat učební materiály přímo ve vaší škole. Na požádání navštíví jakoukoli školu v České republice. V případě zájmu nás prosím kontaktujte:
telefon: 241 403 759, 777 600 227, e-mail: polyglot@polyglot.cz.

Macht mit!       Němčina 2. cizí jazyk (ZŠ, víceletá gymnázia)Macht mit!1

Macht mit! je moderní třídílná učebnice německého jazyka na úrovni A1–A2 podle SERR.
Učebnice je určena pro výuku němčiny jako 2. cizího jazyka na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií.
Macht mit! obsahuje učebnici pro žáka, pracovní sešit a knihu pro učitele.
Macht mit! doplňují audionahrávky na CD, přílohy a plakáty. Přílohy jsou ke stažení zdarma zde.
Macht mit! interaktiv je multimediální verze pro všechny typy interaktivní tabule.

Více informací o učebním souboru zde.


NABÍDKA MULTIMEDIÁLNÍCH PRODUKTŮ NAKLADATELSTVÍ POLYGLOT

Get Ready for Success in English A1 Digital     Příprava k maturitěGet Ready Digital A1

multimediální cvičebnice angličtiny pro všechny typy škol

 • Get Ready for Success in English A1 Digital je multimediální verze cvičebnice Get Ready for Success in English na úrovni A1 podle SERR.
 • Get Ready for Success in English A1 Digital obsahuje vybraná cvičení ze všech kapitol tištěné verze cvičebnice.
 • Multimediální cvičebnice připravuje studenty na maturitní zkoušku z anglického jazyka.
 • Multimediální cvičebnice obsahuje cvičení ke všem řečovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní a mluvení.
 • Multimediální cvičebnice nabízí řešení všech úloh, které vedou k rozvoji čtení, poslechu a písemného projevu.
 • Multimediální cvičebnice obsahuje nahrávky všech poslechových textů.
 • Multimediální cvičebnice nabízí různé formy práce s transkripcí poslechových textů. Poslechové texty lze i vytisknout.
 • Multimediální učebnice je vhodná pro všechny typy interaktivní tabule.

Get Ready for Success in English B1 DigitalGet Ready Digital B1

multimediální cvičebnice angličtiny pro všechny typy škol

 • Get Ready for Success in English B1 Digital je multimediální verze cvičebnice Get Ready for Success in English na úrovni B1 podle SERR.
 • Get Ready for Success in English B1 Digital obsahuje vybraná cvičení ze všech kapitol tištěné verze cvičebnice.
 • Multimediální cvičebnice připravuje studenty na maturitní zkoušku z anglického jazyka.
 • Multimediální cvičebnice obsahuje cvičení ke všem řečovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní a mluvení.
 • Multimediální cvičebnice nabízí řešení všech úloh, které vedou k rozvoji čtení, poslechu a písemného projevu.
 • Multimediální cvičebnice obsahuje nahrávky všech poslechových textů.
 • Multimediální cvičebnice nabízí různé formy práce s transkripcí poslechových textů. Poslechové texty lze i vytisknout.
 • Multimediální učebnice je vhodná pro všechny typy interaktivní tabule.

Ene mene interaktivEne mene interaktiv

multimediální učebnice němčiny pro děti ve věku 5–9 let

 • Ene mene interaktiv je multimediální výukový materiál pro děti ve věku 5–9 let.
 • Ene mene interaktiv seznamuje děti názornou a hravou formou se základy německého jazyka.
 • Multimediální učebnice využívá bohatý obrazový materiál, písně, říkadla a hry k nácviku slovní zásoby, k osvojení zvukové a později i grafické podoby jazyka.
 • Multimediální učebnice rozvíjí nejen vizuální a auditivní, ale i motorické dovednosti žáků, podněcuje jejich představivost a procvičuje paměť.
 • Žáci si osvojují německý jazyk v jednoduchých, věkově přiměřených komunikativních situacích.
 • Ene mene interaktiv nabízí řešení vybraných cvičení a metodické náměty pro učitele.
 • Ene mene interaktiv obsahuje nahrávky a transkripci všech poslechových textů.
 • Multimediální učebnice je vhodná pro všechny typy interaktivní tabule.

Macht mit! 1 interaktivMacht mit! 1 interaktiv

multimediální učebnice němčiny pro základní školy a víceletá gymnázia
druhý cizí jazyk

 • Macht mit! 1 interaktiv je multimediální verze učebnice Macht mit! na úrovni A1 podle SERR.
 • Macht mit! 1 interaktiv obsahuje vybraná cvičení ze všech oddílů učebnice Macht mit! – z knihy pro žáka i z pracovního sešitu.
 • Multimediální učebnice nabízí cvičení ke všem řečovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní i mluvení.
 • Multimediální učebnice obsahuje řešení úloh a nahrávky všech poslechových textů.
 • Multimediální učebnice je vhodná pro všechny typy interaktivní tabule.

Macht mit! 2 interaktivMacht mit! 2 interaktiv

multimediální učebnice němčiny pro základní školy a víceletá gymnázia
druhý cizí jazyk

 • Macht mit! 2 interaktiv je multimediální verze učebnice Macht mit! 2 na úrovni A1 podle SERR.
 • Macht mit! 2 interaktiv obsahuje vybraná cvičení ze všech oddílů učebnice Macht mit! 2 – z knihy pro žáka i z pracovního sešitu.
 • Multimediální učebnice nabízí cvičení ke všem řečovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní i mluvení.
 • Multimediální učebnice obsahuje řešení úloh a nahrávky všech poslechových textů.
 • Multimediální učebnice je vhodná pro všechny typy interaktivní tabule.

Fertigkeitstraining A1 interaktivFertigkeitstraining A1 interaktiv

multimediální cvičebnice němčiny
příprava k maturitě a ke zkouškám Goethe-Institutu


►Demoverze A1
Poznámka k demoverzi


Fertigkeitstraining A2 interaktivFertigkeitstraining A2 interaktiv

multimediální cvičebnice němčiny
příprava k maturitě a ke zkouškám Goethe-Institutu


Fertigkeitstraining B1 interaktivFertigkeitstraining B1 interaktiv

multimediální cvičebnice němčiny
příprava k maturitě a ke zkouškám Goethe-Institutu


 • Fertigkeitstraining interaktiv je multimediální verze cvičebnicové řady Fertigkeitstraining.
 • Fertigkeitstraining interaktiv obsahuje ­vybraná cvičení ze všech kapitol tištěné verze cvičebnice.
 • Multimediální cvičebnice Fertigkeitstraining ­interaktiv připravují studenty na
  maturitní ­zkoušku z německého jazyka a na zkoušky ­Goethe-Institutu.
 • Multimediální cvičebnice obsahují cvičení ke všem řečovým dovednostem: čtení, ­poslechu, psaní a mluvení.
 • Multimediální cvičebnice nabízejí tipy a strategie, jak správně řešit jednotlivé úlohy.
 • Multimediální cvičebnice obsahují řešení všech úloh, které vedou k rozvoji čtení, ­poslechu a písemného projevu.
 • Multimediální cvičebnice obsahují nahrávky všech poslechových textů.
 • Multimediální cvičebnice nabízejí různé formy práce s transkripcí poslechových textů.
 • Multimediální učebnice jsou vhodné pro všechny typy interaktivní tabule.