Praha • Brno • České Budějovice • Jihlava • Liberec • Plzeň • Ostrava
 
 

Od našich klientů

  • Jazykovou školu POLYGLOT jsme v červenci 2007 v rámci výběrového řízení vyzvali k podání nabídky na realizaci jazykové výuky pro zaměstnance naší Krajské pobočky VZP ČR pro hl. m. Prahu. Na základě komplexního posouzení námi zadaných požadavků a vyhodnocení zaslaných nabídek byla nabídka jazykové školy POLYGLOT vyhodnocena jako nejvhodnější. .....

    Výuka anglického a německého jazyka byla zahájena v říjnu 2007. Zařazení jednotlivých zaměstnanců do skupin dle jejich jazykové úrovně bylo jazykovou školou provedeno na základě vstupních testů. Spolupráce a komunikace s jazykovou školou byla v průběhu celého školního roku bezproblémová, fakturace byla prováděna na základě skutečně odučených hodin a vždy doplněna docházkovými listy.
    Na základě zkušeností uplynulého školního roku pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou POLYGLOT i nadále.
    Ing. Jaroslava Pilátová, odd. personálních záležitostí VZP ČR Praha
     
 
FB

Darkove-poukazy

CNOPK_2

gilogo-de

LOGO-BENEFITY

BENEFIT-plus_logo3D-small

sodexo

edenred