Praha • Brno • České Budějovice • Jihlava • Liberec • Plzeň • Ostrava
 

Tým lektorů

 

Struktura lektorského týmu

Lektoři jsou základem našeho týmu: pečlivě dbáme na jejich profesionalitu, tvoříme jim kvalitní zázemí a motivujeme je k dalšímu rozvoji. Polyglot v současné době spolupracuje s více než 400 lektory z celé České republiky, a to jak s Čechy, tak rodilými mluvčími.
Každá pobočka má své akademické vedení, které je podle její velikosti složeno z metodika (který udává trendy a směřuje pobočku) a teacher trainera (organizujícího a prezentujícího semináře).

 • Své lektory si velmi pečlivě vybíráme: ze všech zaslaných životopisů přijmeme přibližně každého dvacátého uchazeče.
 • Páteř našeho týmu je složena ze zkušených lektorů, absolventů jazykových oborů na VŠ a držitelů certifikátů CELTA a TEFL.
 • U rodilých mluvčích si zakládáme na vysokoškolském titulu a mezinárodním učitelském certifikátu CELTA, CELT nebo TEFL.
 • Tým je vhodně doplněn o tzv. „rookie teachers“ – mladé, talentované studenty VŠ (ve většině případů již s titulem Bc.), kterým rádi dáme šanci v našem „rookie“ programu – pracují v užším kontaktů s metodiky.
 • 80 % lektorů s námi spolupracuje déle než 3 roky.
 • Rodilí mluvčí tvoří 50 % našeho lektorského týmu.

Kritéria pro posouzení kvality lektorů:

 • vzdělání
 • skutečná znalost cizího jazyka
 • délka praxe
 • osobnostní předpoklady ke zvládnutí lektorské pozice
 
 
 

Od našich klientů

 • Jazykovou školu POLYGLOT jsme v červenci 2007 v rámci výběrového řízení vyzvali k podání nabídky na realizaci jazykové výuky pro zaměstnance naší Krajské pobočky VZP ČR pro hl. m. Prahu. Na základě komplexního posouzení námi zadaných požadavků a vyhodnocení zaslaných nabídek byla nabídka jazykové školy POLYGLOT vyhodnocena jako nejvhodnější. .....

  Výuka anglického a německého jazyka byla zahájena v říjnu 2007. Zařazení jednotlivých zaměstnanců do skupin dle jejich jazykové úrovně bylo jazykovou školou provedeno na základě vstupních testů. Spolupráce a komunikace s jazykovou školou byla v průběhu celého školního roku bezproblémová, fakturace byla prováděna na základě skutečně odučených hodin a vždy doplněna docházkovými listy.
  Na základě zkušeností uplynulého školního roku pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou POLYGLOT i nadále.
  Ing. Jaroslava Pilátová, odd. personálních záležitostí VZP ČR Praha
   
 
FB

Darkove-poukazy

CNOPK_2

gilogo-de

LOGO-BENEFITY

BENEFIT-plus_logo3D-small

sodexo

edenred