Přehled oborů

  • Právo: smlouvy všech typů, zákony, vyhlášky, soudní překlady s doložkou, rozsudky, žaloby
  • Obchodní překlady: veškerá korespondence, propagační materiály, prezentace, směrnice, audity projektů, webové stránky
  • Průmysl: překlady pro oblasti informační technologie a informačních systémů, telekomunikací, strojírenství, automobilového průmyslu, energetiky, elektrotechniky, logistiky, stavebnictví, zemědělství, farmaceutického průmyslu a zdravotnictví – technická dokumentace, směrnice, zprávy pro investory, audity projektů, marketingové a propagační materiály, prezentace, interní předpisy, webové stránky
  • EU a státní správa: veškeré úřední dokumenty včetně soudního ověření, veškerá dokumentace k projektům hrazeným EU, monitorovací zprávy, zadávací dokumentace pro výběrová řízení

Kontakt

E-mail: preklady@polyglot.cz
Telefon: +420 776 540 408