Od roku 2004 poskytujeme překladatelské a tlumočnické služby na profesionální úrovni. Díky pobočkám Polyglotu v sedmi krajských městech (Praha, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Ostrava a Liberec) a rozsáhlé databázi kvalitních a zkušených překladatelů a tlumočníků jsme schopni zajistit vaše požadavky na celém území ČR i v zahraničí.


Překladatelské služby

 • překlady obecných a odborných textů: propagační materiály, příručky, návody, diplomové práce, certifikáty, webové stránky, technické manuály a zprávy, projektová dokumentace, odborné články, materiály pro orgány Evropské unie a další
 • překlady obchodních, právních a soudních dokumentů: obchodní korespondence, výroční zprávy, zprávy z auditů, účetní výkazy, smlouvy, plné moci, rozsudky, znalecké posudky a další
 • překlady literárních textů: tiskové zprávy, beletrie, reportáže, filmové scénáře, titulky a další
 • překlady do více než 30 jazyků
 • multilinguální překlady: překlady mezi dvěma a více cizími jazyky
 • stylistické a gramatické úpravy českých textů
 • korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími
 • překlady se soudním ověřením

Doplňkové služby

 • krátké dodací lhůty (do 48 hodin podle rozsahu a charakteru textu)
 • expresní dodací lhůty s příplatkem podle ceníku (do 4, 8 nebo 24 hodin od zadání překladu klientem)
 • zpracování textů v požadovaném grafickém editoru v našem vlastním DTP studiu
 • zajištění notářského ověření úředních dokumentů

Tlumočnické služby

 • konsekutivní (tlumočení po oddílech)
 • simultánní kabinové (paralelně s projevem řečníka)
 • šušotáž (simultánní tlumočení šeptem pro jednotlivce, např. při obchodním jednání)

Kontakt

E-mail: preklady@polyglot.cz
Telefon: +420 776 540 408