Jazyková škola a nakladatelství Polyglot pořádá metodicko-didaktické semináře pro učitele angličtiny a němčiny.

  • Metodici a školitelé jsou kvalifikovaní čeští učitelé a rodilí mluvčí s dlouholetou praxí ve výuce cizích jazyků.
  • Cílovou skupinou seminářů jsou vyučující cizích jazyků na základních, středních a jazykových školách.
  • Semináře se zaměřují na aktuální témata.
  • Účastníci semináře řeší v roli žáků či studentů konkrétní úlohy vyplývající z tematického zaměření semináře.
  • Všichni účastníci semináře obdrží dárek nakladatelství Polyglot.

Děkujeme vám za váš zájem o semináře pořádané nakladatelstvím Polyglot. V současné době pro vás připravujeme tyto semináře.


Výuka němčiny v pohybu  I.–III.
Deutsch lernen mit Bewegung

(šablonový) cyklus seminářů pro učitele NJ s akreditací MŠMT

Datum: 5. 10. 2018 (13. 12., únor/březen 2019)
Čas: 9:00–15:30 (8 vyučovacích hodin)
Místo konání: Polyglot, Táborská 34, 140 00 Praha 4
Lektor: Mgr. Dana Hrušková
Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele ZŠ, SŠ a JŠ
Účastnický poplatek: 1250 Kč 1 seminář/3750 Kč za celý cyklus

Cyklus bude rozdělen do tří seminářů:

  1. seminář (8 vyuč. hodin) – Výuka němčiny celým tělem (Deutsch mit dem ganzen Körper)
  2. seminář (8 vyuč. hodin) – Výuka gramatiky v pohybu (Grammatiklernen mit Bewegung)
  3. seminář (8 vyuč. hodin) – Němčina v pohybu (Deutsch lernen mit Bewegung)

Pohybové hry obsahující učivo žáky baví a učení je vlastně příjemným vedlejším produktem.  Žáci se těší na to, že si budou moci zase „německy hrát“. Budou nadšeni, motivováni a učivo si zapamatují výrazně lépe. K tomu přispívá i to, že při mobilním učení je osloveno více smyslů.

Více informací zde.

Přihlášky zasílejte do 30. 9. 2018 mailem na d.hrusk@centrum.cz, nebo online.


Man kann nicht nicht kommunizieren!

(šablonový) vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT

Datum: 11. 10. 2018
Čas: 9:00–15:30 (8 vyučovacích hodin)
Místo konání: Polyglot, Náměstí Míru 2, Plzeň
Lektor: Mgr. Dana Hrušková
Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele ZŠ, SŠ a JŠ
Účastnický poplatek: 1250 Kč

V semináři se zaměříme na rozvoj dovednosti komunikace, konverzace a nácviku různých komunikačních strategií. Pomocí mnoha příkladových situací, scének a konverzačních her budeme trénovat používání běžných řečnických prostředků, které pak žáci budou moci snadněji aplikovat v běžném životě. Při nácviku jednotlivých aktivit budou střídány různé metody a sociální formy práce (jednotlivci, dvojice, větší i menší skupinky), takže bude u žáků rozvíjena i sociální kompetence.

Více informací zde.

Přihlášky zasílejte do 5. 10. 2018 mailem na d.hrusk@centrum.cz, nebo online.


Man kann nicht nicht kommunizieren!

(šablonový) vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT

Datum: 12. 10. 2018
Čas: 9:00–15:30 (8 vyučovacích hodin)
Místo konání: Polyglot, Komenského 50, České Budějovice
Lektor: Mgr. Dana Hrušková
Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele ZŠ, SŠ a JŠ
Účastnický poplatek: 1250 Kč

V semináři se zaměříme na rozvoj dovednosti komunikace, konverzace a nácviku různých komunikačních strategií. Pomocí mnoha příkladových situací, scének a konverzačních her budeme trénovat používání běžných řečnických prostředků, které pak žáci budou moci snadněji aplikovat v běžném životě. Při nácviku jednotlivých aktivit budou střídány různé metody a sociální formy práce (jednotlivci, dvojice, větší i menší skupinky), takže bude u žáků rozvíjena i sociální kompetence.

Více informací zde.

Přihlášky zasílejte do 7. 10. 2018 mailem na d.hrusk@centrum.cz, nebo online.


Man kann nicht nicht kommunizieren!

(šablonový) vzdělávací akce pro učitele NJ s akreditací MŠMT

Datum: 19. 10. 2018
Čas: 9:00–15:30 (8 vyučovacích hodin)
Místo konání: Polyglot, Voroněžská 20, Liberec – naproti TU
Lektor: Mgr. Dana Hrušková
Cílová skupina: Seminář je určen pro učitele ZŠ, SŠ a JŠ
Účastnický poplatek: 1250 Kč

V semináři se zaměříme na rozvoj dovednosti komunikace, konverzace a nácviku různých komunikačních strategií. Pomocí mnoha příkladových situací, scének a konverzačních her budeme trénovat používání běžných řečnických prostředků, které pak žáci budou moci snadněji aplikovat v běžném životě. Při nácviku jednotlivých aktivit budou střídány různé metody a sociální formy práce (jednotlivci, dvojice, větší i menší skupinky), takže bude u žáků rozvíjena i sociální kompetence.

Více informací zde.

Přihlášky zasílejte do 14. 10. 2018 mailem na d.hrusk@centrum.cz, nebo online.