Jazyková škola a nakladatelství Polyglot pořádá metodicko-didaktické semináře pro učitele angličtiny a němčiny

  • Metodici a školitelé jsou kvalifikovaní čeští učitelé a rodilí mluvčí s dlouholetou praxí ve výuce cizích jazyků.
  • Cílovou skupinou seminářů jsou vyučující cizích jazyků na základních, středních a jazykových školách.
  • Semináře se zaměřují na aktuální témata.
  • Účastníci semináře řeší v roli žáků či studentů konkrétní úlohy vyplývající z tematického zaměření semináře.
  • Všichni účastníci semináře obdrží dárek nakladatelství Polyglot.

Děkujeme vám za váš zájem o semináře pořádané nakladatelstvím Polyglot. V současné době pro vás připravujeme semináře na školní rok 2021/2022.


PS1Passt schon! – prezentační video

Nakladatelství Polyglot připravilo krátkou prezentaci učebnice němčiny pro střední a jazykové školy Passt schon! Průvodkyní učebním souborem je jedna z jeho autorek, Mgr. Vladimíra Kolocová. Během 20 minut se seznámíte např. se strukturou jednotlivých lekcí, s formou prezentace a nácviku slovní zásoby a gramatiky, s komunikativní výstavbou učebnice včetně přípravných úloh k  maturitní zkoušce.  V závěru prezentace obdržíte i informace o elektronické verzi učebnice a o doplňkových materiálech, které jsou dostupné zdarma na našich webových stránkách.

Prezentaci učebnice Passt schon! můžete shlédnout zde: http://youtu.be/FfbXLjqOtEA


Webinář Tipy a triky pro práci s interaktivní učebnicí

Termín: připravujeme nabídku na školní rok 2024/25
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová
Cílová skupina: vyučující německého jazyka na středních a jazykových školách

Jak maximálně využít interaktivní úlohy při výuce německého jazyka? Ve webináři se zaměříme na interaktivní zpracování cvičeni v učebním souboru Passt schon! Ukážeme si možnosti práce s poslechovými i čtecími texty a aktivity na rozvoj ústního projevu s využitím nástrojů interaktivní tabule. Zaměříme se na interaktivní formy nácviku a upevňování slovní zásoby a gramatického učiva, které zpestří vyučování a motivují studenty.

Webinář je zdarma, přihlásit se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxnHJXvQhPSiEDic2PE6wrQALP5pQgPOt9uLLoT4nqlnaX7A/viewform.
Po přihlášení Vám pošleme e-mailem pozvánku s odkazem, přes který se k webináři připojíte.

Technické vybavení: počítač nebo mobilní telefon.

Těšíme se na Vaši účast!


Webinář Macht mit digital und interaktiv 

Termín: připravujeme nabídku na školní rok 2024/25
Lektorka: Mgr. Vladimíra Kolocová

Jak žáky nejlépe motivovat? Jak oživit a zpestřit výuku němčiny? Nejen na tyto otázky odpovíme ve webináři věnovanému práci s digitální verzí učebního souboru Macht mit! Paní lektorka představí digitální verzi učebního souboru Macht mit! včetně konkrétních tipů, jak využít učebnici při výuce německého jazyka na základních školách a víceletých gymnáziích.

Webinář je zdarma, přihlásit se můžete zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMjs95IDcpR71dzN6PxJ1RFN32p63X378HqId1alI1nmnJ8g/viewform

Po přihlášení Vám pošleme e-mailem pozvánku s odkazem, přes který se k webináři připojíte.

Technické vybavení: počítač nebo mobilní telefon.

Těšíme se na Vaši účast!