Jazyková škola a nakladatelství Polyglot pořádá metodicko-didaktické semináře pro učitele angličtiny a němčiny.

  • Metodici a školitelé jsou kvalifikovaní čeští učitelé a rodilí mluvčí s dlouholetou praxí ve výuce cizích jazyků.
  • Cílovou skupinou seminářů jsou vyučující cizích jazyků na základních, středních a jazykových školách.
  • Semináře se zaměřují na aktuální témata.
  • Účastníci semináře řeší v roli žáků či studentů konkrétní úlohy vyplývající z tematického zaměření semináře.
  • Všichni účastníci semináře obdrží dárek nakladatelství Polyglot.

Děkujeme vám za váš zájem o semináře pořádané nakladatelstvím Polyglot. V současné době pro vás připravujeme semináře na školní rok 2019/2020.


Z důvodu nařízení vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu rušíme všechny semináře.
Po ukončení nouzového stavu vám nabídneme nové termíny konání seminářů a budeme se těšit na setkání.