Jazyková škola a nakladatelství Polyglot pořádá metodicko-didaktické semináře pro učitele angličtiny a němčiny.

  • Metodici a školitelé jsou kvalifikovaní čeští učitelé a rodilí mluvčí s dlouholetou praxí ve výuce cizích jazyků.
  • Cílovou skupinou seminářů jsou vyučující cizích jazyků na základních, středních a jazykových školách.
  • Semináře se zaměřují na aktuální témata.
  • Účastníci semináře řeší v roli žáků či studentů konkrétní úlohy vyplývající z tematického zaměření semináře.
  • Všichni účastníci semináře obdrží dárek nakladatelství Polyglot.

Děkujeme vám za váš zájem o semináře pořádané nakladatelstvím Polyglot. V současné době pro vás připravujeme tyto semináře.


Němčina je plus

Nakladatelství Polyglot Vás srdečně zve na kulturně vzdělávací akci pro vyučující německého jazyka na všech typech škol s názvem Němčina je plus. Akci pořádáme ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

Na programu jsou celkem čtyři devadesátiminutové semináře, které povedou zkušené české lektorky a rodilý mluvčí.

Celou akcí Vás bude provázet moderátor a profesionální hudebník Jens Krüger, který obohatí program svými hudebními vstupy.

Těšíme se na setkání, práci a výměnu zkušeností v jednotlivých seminářích i na přátelské popovídání u šálku dobré kávy.

Vzdělávací program byl akreditován MŠMT v rámci DVPP pod č. j.: MSMT-827/2019-1-129

Datum: čtvrtek 19. března 2020
Čas: 8.30–16.15 hodin
Místo: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Cena: 980 Kč (akci lze hradit z programu Šablony II)

Program
8.30–9.00 – registrace účastníků
9.00–9.30 – slavnostní zahájení, koncert
9.3011.00 – 1. blok seminářů
11.0011.15 – přestávka, občerstvení
11.1512.45 – 2. blok seminářů
12.4513.00 – přestávka, občerstvení
13.0014.30 – 3. blok seminářů
14.3014.45 – tombola
14.4516.15 – 4. blok seminářů

Nabídka seminářů
Mgr. Miluše Jankásková: Von klein auf – písně a hry ve výuce malých dětí
Mgr. Vladimíra Kolocová: Deutsch interaktiv – využití interaktivní tabule ve výuce němčiny
Jens Krüger: Deutschsprachige Länder mal anders – reálie německy mluvících zemí trochu jinak
Jens Krüger: Denglisch – vlivy angličtiny v německém jazyce

 Přihlásit se můžete e-mailem na adrese jan.anders@polyglot.cz.

Těšíme se na setkání, Váš tým nakladatelství Polyglot!