Jazyková škola a nakladatelství Polyglot pořádá metodicko-didaktické semináře pro učitele angličtiny a němčiny

  • Metodici a školitelé jsou kvalifikovaní čeští učitelé a rodilí mluvčí s dlouholetou praxí ve výuce cizích jazyků.
  • Cílovou skupinou seminářů jsou vyučující cizích jazyků na základních, středních a jazykových školách.
  • Semináře se zaměřují na aktuální témata.
  • Účastníci semináře řeší v roli žáků či studentů konkrétní úlohy vyplývající z tematického zaměření semináře.
  • Všichni účastníci semináře obdrží dárek nakladatelství Polyglot.

Děkujeme vám za váš zájem o semináře pořádané nakladatelstvím Polyglot. V současné době pro vás připravujeme semináře na školní rok 2019/2020.


Webinář Passt schon interaktiv und digital – připravujeme

Nakladatelství Polyglot připravilo krátkou prezentaci učebnice němčiny pro střední a jazykové školy Passt schon! Průvodkyní učebním souborem je jedna z jeho autorek, Mgr. Vladimíra Kolocová. Během 20 minut se seznámíte např. se strukturou jednotlivých lekcí, s formou prezentace a nácviku slovní zásoby a gramatiky, s komunikativní výstavbou učebnice včetně přípravných úloh k  maturitní zkoušce.  V závěru prezentace obdržíte i informace o elektronické verzi učebnice a o doplňkových materiálech, které jsou dostupné zdarma na našich webových stránkách.

Prezentaci učebnice Passt schon! můžete shlédnout zde: http://youtu.be/FfbXLjqOtEA

Ve webináři Passt schon interaktiv und digital si můžete naživo pohovořit s paní Mgr. Kolocovou nejen o učebním souboru Passt schon!, ale také o jeho využití při prezenční i online výuce německého jazyka.

Na webinář se můžete přihlásit zdarma zasláním e-mailu s Vaším jménem, e-mailovou adresou a termínem webináře na polyglot@polyglot.cz. Po přihlášení Vám pošleme e-mailem pozvánku s odkazem na Zoom meeting, přes který se k webináři připojíte.
Technické vybavení: počítač nebo mobilní telefon.

Těšíme se na Vaši účast!