Proč by si nás vaše firma měla vybrat

  • ke každé firmě přistupujeme individuálně, sestavíme vám přehlednou cenovou kalkulaci
  • stanovíme požadované cíle jazykové výuky a zpracujeme vyhovující učební plán
  • v průběhu výuky s vámi budeme stále v kontaktu, a budeme připraveni aktivně reagovat na situaci v kurzech
  • garantujeme pravidelnou supervizi kurzu (monitoring průběhu kurzu, kontrola docházky, hospitace, ankety)
  • ve firmách provádíme pravidelné testování (dílčí i závěrečné), dle požadavků klienta

Reference firemních klientů

VZP ČR Praha
Jazykovou školu POLYGLOT jsme v červenci 2007 v rámci výběrového řízení vyzvali k podání nabídky na realizaci jazykové výuky pro zaměstnance naší Krajské pobočky VZP ČR pro hl. m. Prahu. Na základě komplexního posouzení námi zadaných požadavků a vyhodnocení zaslaných nabídek byla nabídka jazykové školy POLYGLOT vyhodnocena jako nejvhodnější.
Výuka anglického a německého jazyka byla zahájena v říjnu 2007. Zařazení jednotlivých zaměstnanců do skupin dle jejich jazykové úrovně bylo jazykovou školou provedeno na základě vstupních testů. Spolupráce a komunikace s jazykovou školou byla v průběhu celého školního roku bezproblémová, fakturace byla prováděna na základě skutečně odučených hodin a vždy doplněna docházkovými listy.
Na základě zkušeností uplynulého školního roku pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou POLYGLOT i nadále.
Ing. Jaroslava Pilátová, odd. personálních záležitostí
TBWA Praha s.r.o.
Společnost TBWA Praha  spolupracuje s jazykovou školou Polyglot už léta a vždy byla s vyukou naprosto spokojena. Vyuka je provázena kvalitnimi lektory, kteří vyhoví a přizpůsobí výuku potřebám klientu. Nikdy nebyl žádný problém a doufáme že do budoucna budeme nadále vzájemně spolupracovat při vší spokojenosti.
Michaela Vašková, Office manager, TBWA Praha
STILL ČR spol. s r.o.
Mohu za naši firmu potvrdit, že naše spolupráce s Jazykovou školou Polyglot funguje bezproblémově. Svoji výbornou reputaci obhajujete velice úspěšně. Oceňujeme váš profesionální přístup, pružnost a zejména pochopení a ztotožnění se s našimi požadavky.
Ing. Ivana Majerová, HR a manažer marketingu
SEFIRA spol.s r.o.
S jazykovou školou Polyglot spolupracujeme druhým rokem a s jejími službami jsme spokojeni. Vychází vstříc našim individuálním požadavkům na formu výuky, termíny, lektorské obsazení, způsob vykazování. Lektoři jsou kvalifikovaní a našimi zaměstnanci oblíbení, komunikace s agenturou pružná a bez problémů. Po několika předchozích ne příliš úspěšných pokusech s jinými subjekty nastavila spolupráce s Polyglotem konečně pravidelnou a navštěvovanou výuku angličtiny v naší firmě.
Lída Vrzalová, HR Manager společnosti SEFIRA spol. s r.o.

Cizími jazyky s námi již mluví…

Velmi děkujeme za Vaše ohlasy a názory.
Neváhejte nás kontaktovat na polyglot@polyglot.cz.