Individuální kurzy pro firmy a veřejnost

Pro klienty, kteří se chtějí věnovat jazyku na 100 % a sestavit si kurz dle svého přání

angličtina, němčina, francouzština, španělština i jiné cizí jazyky, včetně češtiny pro cizince

  • kurzy jsou sestaveny zcela podle vašeho přání – společně s lektorem vyberete učebnici, intenzitu výuky (90 min. 1× týdně, 2× týdně, či je 60minutová konverzace), zaměření kurzu (obecný jazyk, konverzace s rodilým mluvčím, obchodní jazyk, případně příprava na zkoušky Cambridge – PET, FCE, CAE nebo Pearson)
  • pro zjištění vaší jazykové úrovně doporučujeme náš rozřazovací test
  • místo výuky si volíte sami (vaše pracoviště, u vás doma nebo v prostorách JŠ Polyglot)
  • cena individuální výuky po dohodě s klientem

E-learningové kurzy

  • výborný doplněk k výuce pro vytížené studenty, kteří si rádi organizují svůj čas sami
  • délka intenzita studia se řídí vašimi časovými možnostmi
  • připravíme pro vás individuální e-learnignový plán na míru, který přizpůsobíme vaší úrovni pokročilosti, vašim cílům i časovým možnostem
  • kurz nabízíme ve všech úrovních pokročilosti od falešných začátečníků
  • začít je možné kdykoli, e-learningová licence má platnost 1 rok od data objednání

Využijte možnost zdarma si vyzkoušet e-learningový kurz!

1. Vyplňte náš on-line test angličtiny, v kolonce „kurz“ zvolte „e-learning“
2. Na základě výsledku testu vám sestavíme zkušební licenci
3. E-mailem vám zašleme přihlašovací údaje do systému platné 14 dní


On-line skype kurzy

Jeden student a jeden učitel, ideální způsob prázdninové i celoroční  výuky odkudkoliv a kdykoliv – záleží jen na vašich časových možnostech. Nabízíme pro angličtinu, němčinu, ruštinu a další jazyky.
Další jazyky je možné nabídnout na vyžádání v případě vašeho zájmu.
Pokročilost: individuální
Cena online výuky po dohodě s klientem
Další informace o kurzech přes SKYPE naleznete na homepage Polyglot – sekce SKYPE kurzy.

Adresa
Mobil: +420 777 592 584
E-mail: skola.ostrava@polyglot.cz