JAZYKOVÉ KURZY

pro zaměstnance společnosti Gas Storage CZ, s.r.o.


Vážení klienti,

rádi bychom Vám nabídli jazykové kurzy angličtiny a němčiny

 • individuální výuka nebo skupinové kurzy již od dvou studentů
 • výuka online, popř. prezenčně v prostorách společnosti GS
 • zkušení čeští lektoři a rodilí mluvčí
 • fixní příspěvek společnosti GS na kurz
 • finanční spoluúčast studenta podle počtu studentů v kurzu
 • doplatek kurzu lze hradit všemi zaměstnaneckými benefity
 • kurz může začít kdykoli v průběhu roku
 • minimální délka kurzu je 20 × 60 minut
  Cenová kalkulace – kurz v rozsahu 60 minut týdně

Počet studentů v kurzu

Fixní příspěvek GS (60 minut) Doplatek studenta (60 minut) Doplatek studenta (20 × 60 minut)
1 300 Kč 250 Kč 5000 Kč
2 300 Kč 125 Kč 2500 Kč
3 300 Kč 83 Kč 1660 Kč
4 300 Kč 63 Kč 1260 Kč

Pravidla vedení výuky

 • Student se zavazuje k minimálnímu rozsahu kurzu v délce 20 × 60 minut. Doplatek studenta je splatný před začátkem kurzu.
 • Student může výuku zrušit ze závažných důvodů (např. nemoc, pracovní důvody), a to nejpozději 24 hod. před začátkem výuky (e-mailem či telefonicky), přičemž postačí, pokud dojde k oznámení o zrušení výuky mezi studentem a lektorem. Takto zrušená lekce může být nahrazena po dohodě v jiném termínu.
 • Lekce zrušená studentem ve lhůtě kratší než 24 hod. před začátkem naplánované výuky bude započítána jako odučená a kalkulovaná v příslušné výši.
 • Od 1. 1. 2024 bude příspěvek zaměstnavatele 300 Kč podléhat u zaměstnance dani z příjmu a odvodu pojistného; bude zohledněno ve mzdě za příslušný měsíc. Nevztahuje se na kurzy (20 lekcí), které byly zahájeny do 30. 11. 2023.

Jak se ke studiu přihlásit

 • Pokud máte zájem o jazykový kurz, domluvte se svým nadřízeným.
 • Žádost o jazykovou výuku prosím zašlete společně se souhlasem svého nadřízeného na hrcz@rwe.com.
 • Výuka probíhá mimo pracovní dobu. Pokud je lekce naplánována v pracovní době, je nutné ji napracovat a podmínkou je souhlas s tímto načasováním od nadřízeného.
 • Vyplňte prosím přihlášku do jazykového kurzu a rozřazovací test zde.
 • Zástupce jazykové školy Polyglot se s Vámi spojí a zorganizuje jazykový kurz.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy telefonicky nebo mailem.

Váš tým jazykové školy Polyglot

Jazyková škola Polyglot
Adresa: Táborská 34, 140 00 Praha 4‑Nusle
E‑mail: katerina.veverkova@polyglot.cz
Mobil: +420 777 712 765, +420 777 592 584