Struktura lektorského týmu

Lektoři jsou základem našeho týmu: pečlivě dbáme na jejich profesionalitu, tvoříme jim kvalitní zázemí a motivujeme je k dalšímu rozvoji. Polyglot v současné době spolupracuje s více než 400 lektory z celé České republiky, a to jak s Čechy, tak rodilými mluvčími.
Každá pobočka má své akademické vedení, které je podle její velikosti složeno z metodika (který udává trendy a směřuje pobočku) a teacher trainera (organizujícího a prezentujícího semináře).

  • Své lektory si velmi pečlivě vybíráme: ze všech zaslaných životopisů přijmeme přibližně každého dvacátého uchazeče.
  • Páteř našeho týmu je složena ze zkušených lektorů, absolventů jazykových oborů na VŠ a držitelů certifikátů CELTA a TEFL.
  • U rodilých mluvčích si zakládáme na vysokoškolském titulu a mezinárodním učitelském certifikátu CELTA, CELT nebo TEFL.
  • Tým je vhodně doplněn o tzv. „rookie teachers“ – mladé, talentované studenty VŠ (ve většině případů již s titulem Bc.), kterým rádi dáme šanci v našem „rookie“ programu – pracují v užším kontaktů s metodiky.
  • 80 % lektorů s námi spolupracuje déle než 3 roky.
  • Rodilí mluvčí tvoří 50 % našeho lektorského týmu.

Kritéria pro posouzení kvality lektorů:

  • vzdělání
  • skutečná znalost cizího jazyka
  • délka praxe
  • osobnostní předpoklady ke zvládnutí lektorské pozice