Firemní kurzy0038_polyglot

Naše jazyková škola realizuje firemní výuku od roku 1992: spolupracujeme jak s velkými firmami, v nichž administrujeme skupinové i individuální kurzy, tak s firmami menšími, kde probíhá jen několik kurzů.

Svým partnerům zajišťujeme komplexní služby v oblasti jazykového vzdělávání, včetně plánování, volby motivačních nástrojů, výuky kvalifikovanými lektory a kontroly dosažených cílů.


Individuální přístup

 • ke každé firmě přistupujeme individuálně, dle vašich požadavků kurz zaměříme na obecný nebo obchodní jazyk, s ohledem na technickou slovní zásobu či konverzaci (samořejmostí je nabídka výuky s rodilými mluvčími)
 • sestavíme vám přehlednou cenovou kalkulaci (výukovou jednotkou je 60minutová lekce, na firemní kurzy se vztahuje 21% DPH)

Kvalitní administrace kurzů

 • v průběhu výuky s vámi budou v kontaktu naši koordinátoři, kteří budou aktivně reagují na situaci v kurzech
 • garantujeme pravidelnou supervizi kurzu: monitoring průběhu kurzu, kontrola docházky, hospitace v hodinách, ankety
 • dle vašich požadavků zasíláme pravidelné měsíční a semestrální reporty

Garance pokroku

 • před zahájením kurzů provedeme zdarma jazykový audit, na základě něhož doporučíme rozřazení studentů do skupin různé pokročilosti (dle A1–C1)
 • na začátku kurzu po společné konzultaci stanovíme požadované cíle jazykové výuky a zpracujeme vyhovující učební plán
 • ve firmách provádíme pravidelné testování (dílčí i závěrečné), dle požadavků klienta, a to každý semestr či na konči školního roku
 • do přehledu našich referencí můžete nahlédnout zde

Moderní výukové trendy

 • lektory pro firemní výuku si pečlivě vybíráme – dbáme na kvalitu svého lektorského týmu (včetně kvalifikovaných rodilých mluvčích – podmínkou je mezinárodně uznávaný certifikát CELTA nebo TEFL)
 • učíme z moderních materiálů, dle nejnovějších vzdělávacích trendů: naši lektoři do hodin pravidelně nosí notebook nebo tablet, případně ve firmách využívají dataprojektor
 • naši lektoři se pravidelně vzdělávají na seminářích a konferencích pořádaných naší jazykovou školou či dalšími vzdělávacími institucemi

Intenzivní pobytové kurzy

 • víkendové a týdenní intenzivní pobytové kurzy v lokalitě dle vašeho výběru
 • intenzita výuky dle požadavků klienta (zpravidla 6–8 vyučovacích hodin denně)
 • zaměření kurzu na obecný nebo obchodní jazyk, případně na přípravu k mezinárodním zkouškám (Cambridge FCE, CAE, Pearson Tests of English)
 • zajištění kompletního cateringu, včetně pauzy na kávu a občerstvení mezi výukovými bloky
 • cenová kalkulace po dohodě s klientem, včetně možnosti zajištění kulturních akcí pro studenty po dobu pobytu (filmové večery, kvízy, ochutnávky vína apod.)

Executive studijní pobyty v zahraničí

V rámci firemní výuky také nabízíme možnost zprostředkovat studijní pobyty v zahraničí. Více informací naleznete na naší homepage v sekci studium v zahraničí.


adresa: Zvonařka 408/16, 617 00 Brno-střed
telefon: 543 216 759
mobil: 777 712 765, 777 592 584
e-mail: skola.brno@polyglot.cz