Polyglot

Profil firmy

  • Jazyková škola POLYGLOT vznikla v Praze v roce 1989. V roce 1995 byla otevřena pobočka v Českých Budějovicích a později následovaly pobočky v dalších městech – Plzni, Jihlavě, Brně, Ostravě a Liberci. V současné době probíhá výuka na více než 90 místech České republiky.
  • V roce 1992 vydalo nakladatelství POLYGLOT svůj první titul.
  • V roce 2003 se jazyková škola POLYGLOT stala zakládajícím členem Asociace certifikovaných jazykových škol (ACERT). V roce 2008 se ACERT a s ní veškeré členské jazykové školy staly přidruženým členem prestižní evropské asociace EAQUALS (The European Association for Quality Language Services).
  • Od roku 2004 zajišťuje POLYGLOT překladatelské a tlumočnické služby.
  • Od roku 2006 nabízí POLYGLOT také studium v zahraničí.
  • V roce 2007 se jazyková škola POLYGLOT stala testovacím centrem společnosti PEARSON Language Assessments. V roce 2009 byl POLYGLOT vyhlášen testovacím centrem roku 2008.
  • V roce 2012 se POLYGLOT stal členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK).

Jazyková škola POLYGLOT

Naším cílem je poskytovat jazykovou výuku na co nejvyšší profesionální úrovni tak, abychom připravili studenty k praktickému zvládnutí jazyka. Výuka v malých skupinách po maximálně 8–10 studentech zvyšuje efektivitu a intenzitu učebního procesu. Kombinace rodilého mluvčího s českým lektorem umožňuje osvojení aktuálního jazyka v reálných komunikativních situacích.

Pro veřejnost nabízíme široký výběr kurzů angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a italštiny (pomaturitní studium, intenzivní dopolední kurzy, ranní kurzy a večerní kurzy, víkendové kurzy, letní prázdninové kurzy).

Firemní kurzy organizujeme zcela podle individuálních požadavků klientů. Nabízíme výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, češtiny a dalších jazyků.

Kurzy pořádáme pro všechny úrovně znalostí – od úplných začátečníků až po pokročilé. Studenty běžně připravujeme k mezinárodním zkouškám (KET, PET, FCE a CAE z angličtiny, Goethe-Zertifikat z němčiny, DELF, DALF z francouzštiny a Diplom DELE ze španělštiny). Jazyková škola POLYGLOT je od roku 2007 testovacím centrem mezinárodně uznávaných zkoušek London Tests of English a London Tests of English for Children (PEARSON).

Ve všech jazykových kurzech probíhá pravidelné testování. Při úspěšném absolvování závěrečného testu obdrží student certifikát jazykové školy POLYGLOT. Certifikát obsahuje hodnocení jazykových znalostí studenta podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Nakladatelství POLYGLOT

Nakladatelství jazykové literatury vydalo od roku 1992 desítky úspěšných titulů, např.:
Sprechen Sie Deutsch?
Time to Talk
Cvičebnice anglické gramatiky
Time to Practise
Get Ready for Success in English A1–B1
Cvičebnice německé gramatiky
Fertigkeitstraining A1–B1
Deutsch mit Lust und Liedern
Cvičebnice francouzské gramatiky
Cvičebnice ruské gramatiky
Cvičebnice češtiny

K nejnovějším titulům nakladatelství Polyglot patří učebnice Passt schon!Macht mit!

Passt schon! je moderní čtyřdílná učebnice pro výuku němčiny na středních školách a víceletých gymnáziích na úrovni A1–B1 podle SERR. Soubor obsahuje učebnici s integrovaným pracovním sešitem a metodickou příručku pro učitele s audionahrávkami na CD. Učebnice již od 1. dílu systematicky připravuje studenty na maturitní zkoušku z německého jazyka. Obsahuje živý, aktuální jazyk a vede studenty ke komunikaci v každodenních situacích.

Macht mit! je třídílná učebnice němčiny na úrovni A1–A2 podle SERR. Je určena pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 7.–9. (resp. 6.–9.) ročníku základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Celý soubor se skládá z knihy pro žáka, pracovního sešitu a knihy pro učitele. Kniha pro učitele je současně metodickou příručkou. Soubor doplňují audionahrávky na CD, přílohy a testy. Učebnice je zároveň zpracována jako multimediální verze pro interaktivní tabuli.

K novinkám nakladatelství patří i cvičebnice angličtiny Get Ready for Success in English A2, která uzavírá řadu moderních komunikativních cvičebnic na úrovni A1–B1. Cvičebnice obsahují cvičení ke všem řečovým dovednostem. Připravují studenty k maturitní zkoušce z anglického jazyka, ale jsou vhodné i pro výuku v kurzu nebo samostatné procvičování. Cvičebnice jsou zpracované také jako multimediální verze pro interaktivní tabuli.