A2 Key (KET)

Základy komunikace v každodenních tématech a důležitý krok pro získání jazykové nezávislosti. Motivace a akcelerovaný pokrok nejen pro mladší kandidáty.

Zkouška A2 Key je určená kandidátům po zhruba 180 až 200 hodinách řízené výuky. Zkouška má variantu CB (computer-based), kterou lze skládat na počítači, a dále variantu „for Schools“ s tématy přizpůsobenými zájmovým okruhům dětí na základních školách, a je tak vhodná pro žákyně a žáky od 7. ročníku základních škol.

Zkouška ověřuje schopnost komunikace na základní témata a je na mnohých středních školách uznávána při přijímacích řízeních.

Zkouška SERR Části zkoušky
A2 Key (KET) A2 Reading and Writing: 60 minut
Listening: 30 minut
Speaking: 8–10 minut/pár kandidátů

B1 Preliminary (PET)

Nezávislá neformální komunikace na běžná a každodenní témata. Praktické jazykové dovednosti u kávy s přáteli, ve škole či na pracovišti anebo na letní brigádě v zahraničí.

Zkouška B1 Preliminary je určená kandidátům po zhruba 350 až 400 hodinách řízené výuky. Zkouška má variantu CB (computer-based), kterou lze skládat na počítači, a dále variantu „for Schools“ s tématy přizpůsobenými zájmovým okruhům dětí na základních školách a je tak vhodná pro žákyně a žáky od 8. ročníku základních škol.

Zkouška ověřuje schopnost komunikace v běžném každodenním styku. Některé vysoké školy ji uznávají při přijímacích řízeních nebo jako náhradu povinně volitelných kurzů jazyka.

Zkouška SERR Části zkoušky
B1 Preliminary (PET) B1 Reading: 45 minut
Writing: 45 minut
Listening: 30 minut
Speaking: 12–17 minut

B2 First (FCE)

Nezávislá a komunikace v širokých variacích témat, v neformálních i formálních situacích, s přáteli, na pracovišti s kolegy i klienty, osobně i telefonicky.

Zkouška B2 First je určená kandidátům po zhruba 500 až 600 hodinách řízené výuky. Zkouška má variantu CB (computer-based), kterou lze skládat na počítači, a dále variantu „for Schools“ s tématy přizpůsobenými zájmovým okruhům dětí na základních školách, a je tak vhodná i pro talentované žákyně a žáky od 9. ročníku základních škol.

Zkouška ověřuje schopnost nezávislé komunikace na širší množství témat, je na většině vysokých škol uznávána při přijímacích řízeních, u zaměstnavatelů pak jako doklad schopnosti komunikace i na pracovišti.

Zkouška SERR Části zkoušky
B2 First (FCE) B2 Reading and Use of English: 1 hod. 15 min.
Writing: 1 hod. 20 min.
Listening: 40 minut
Speaking: 14 minut

C1 Advanced (CAE)

Bezproblémová komunikace v téměř libovolném kontextu, známá i neznámá témata.

Zkouška C1 Advanced je určená kandidátům po zhruba 700 až 800 hodinách řízené výuky, má variantu CB (computer-based), kterou lze skládat na počítači.

Zkouška ověřuje schopnost bezproblémové komunikace na známá i neznámá témata, českými vysokými školami je při přijímacích řízeních honorována body navíc a zároveň představuje požadovanou úroveň pro studium v zahraničí.

Zkouška SERR Části zkoušky
C1 Advanced (CAE) C1 Reading and Use of English: 1 hod. 30 min.
Writing: 1 hod. 30 min.
Listening: 40 minut
Speaking: 15 minut

C2 Proficiency (CPE)

Vrchol. Výš už to nejde, alespoň, co se zkoušek týče. Úroveň rodilého mluvčího.

Zkouška C2 Proficiency je určená kandidátům po zhruba 1000 až 1200 hodinách řízené výuky, má variantu CB (computer-based), kterou lze skládat na počítači.

C2 Proficiency je nejvyšším stupněm škály. Schopnosti absolventa zkoušky jsou prakticky na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího. Zkouška je široce akceptována vysokými školami, institucemi a zaměstnavateli po celém světě.

Zkouška SERR Části zkoušky
C2 Proficiency (CPE) C2 Reading and Use of English: 1 hod. 30 min.
Writing: 1 hod. 30 min.
Listening: 40 minut
Speaking: 16 minut

Hodnocení

Každá část zkoušky je hodnocena bodově a body se převádí na stupnici Cambridge English Scale, která určuje výsledek. Finální známka je buď „A“ pro výsledky nad úrovní zkoušky, „B“ pro výsledky na úrovni zkoušky nebo „C“ pro hraniční výsledky.

Kandidáti, kteří nezískají potřebný počet bodů, ale celkové skóre odpovídá úrovni o stupeň nižší, obdrží certifikát potvrzující tuto úroveň bez označení skládané zkoušky.

Kandidáti se známkou „A“ u zkoušek A2 Key, B1 Preliminary, B2 First, C1 Advanced a C2 Proficiency obdrží certifikát, na kterém je kromě úspěšně vykonané zkoušky vyznačena i vyšší jazyková úroveň.

Termíny a ceny