Pre A1 Starters

První kroky v angličtině, první opravdický diplom z univerzity v Cambridge. Velký motivační efekt a obrovská radost z úspěchu. Zrychlený pokrok ve výuce a nadšení jazyk skutečně používat.

Zkouška Pre A1 Starters je určená dětem ve 4. a 5. ročnících základních škol po alespoň dvou letech výuky angličtiny. Zábavným a milým způsobem vyzývá děti k plnění hravých úkolů ve třech částech – poslechu, čtení a psaní, mluvení. Děti se setkávají s praktickou angličtinou a zjišťují, že jsou schopny v situacích správně reagovat.

A1 Movers

Praktický jazyk, veliká motivace, Jazykové dovednosti na vyšší úrovni, schopnost orientovat se v základních situacích. Radost z opravdového úspěchu podpořená diplomem z univerzity v Cambridge. A k tomu chuť do dalšího učení.

Zkouška v A1 Movers je určená dětem v 5. a 6. ročnících základních škol po alespoň třech letech výuky angličtiny. Stejně jako Pre A1 Starters, A1 Movers motivuje děti k plnění zábavných úkolů ve třech částech – poslechu, čtení a psaní, mluvení. Děti zde zvládají již náročnější zadání na základní témata, která se jich osobně týkají.

A2 Flyers

Nadšení ze základní komunikace v angličtině, jak v písemném, tak v ústním projevu. Zlepšení porozumění a schopnosti reagovat na otázky. Motivace do dalšího studia podpořená diplomem z Cambridgeské univerzity.

Zkouška A2 Flyers je určená dětem ve 6. a 7. ročnících základních škol po alespoň čtyř letech výuky angličtiny. Ve třech částech – poslechu, čtení a psaní, mluvení plní děti různé úkoly v běžných tématech v zábavném obrázkovém formátu.

Zkouška SERR Části zkoušky
Pre A1 Starters Listening: zhruba 20 minut, 4 části a 20 otázek
Reading and Writing: 20 minut, 5 částí a 25 otázek
Speaking: Celkem 3–5 minut, 4 části
A1 Movers A1 Listening: zhruba 25 minut, 5 části a 25 otázek
Reading and Writing: 30 minut, 6 částí a 35 otázek
Speaking: 5–7 minut, 4 části
A2 Flyers A2 Listening: zhruba 25 minut, 5 části a 25 otázek
Reading and Writing: 40 minut, 7 částí a 44 otázek
Speaking: 7–9 minut, 4 části

Hodnocení

Hodnocení zkoušky je postaveno na pozitivním přístupu, odborně „can do statements“. Hodnotí se tedy to, co děti umí, nikoliv to, co děti neumí. Certifikáty mají formu vysvědčení, na kterém mohou děti z každé části zkoušky získat až pět bodů, graficky znázorněných pomocí erbů. Pokud dítě získá celkem alespoň 10 erbů, jeho jazyková úroveň odpovídá zkoušce. Cílem je děti motivovat. A protože žádné dítě na světě ještě nepředvedlo nulový výkon, nejmenší počet erbů v každé kategorii je jeden. Naprostá většina dětí však skládá zkoušku na deset erbů a více!

Termíny a ceny